Doelstelling

Stichting de Helpende Kracht is opgericht voor het ondersteunen van mensen die van een minimaal inkomen moeten rondkomen in de regio Betuwe en Neder-Betuwe. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning aan mensen met verborgen armoede, mensen die om wat voor reden dan ook het tijdelijk moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, cliënten van verloskundige praktijken, moederhuizen/tienerhuizen, vluchtelingen en personen die naar ons worden doorverwezen. Zodat ze goede start hebben om er bovenop te kunnen komen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Hulp te bieden voor zover wij hierin kunnen voorzien. Géén financiële hulp.
  • Buiten het helpen met goederen ook activiteiten te organiseren zoals; Sinterklaas, kerst, Pasen etc. zodat de leden en hun gezin leuke dingen kunnen doen om zo in de samenleving te kunnen blijven staan.
  • Het opzetten en beheren van een of meerdere opslagplaatsen voor het uitzoeken van goederen met de mogelijkheid tot ontvangen van mensen. Zodat er vanuit een vast adres de ophaalpunten voorzien kunnen worden van de uitgelote spullen. 
  • Het ondersteunen van mensen en huisdieren door het verstrekken van voedsel
  • Het houden van thema avonden over onderwerpen waar behoefte aan is. Dit kan bijvoorbeeld zijn informatie over zwangerschap, budget en dergelijke.
  • Het verstrekken van een kinder verjaardagsbox.