Beleidsplan

Het beheer van het vermogen is in handen van de penningmeester, die op haar beurt regelmatig wordt gecontroleerd. Sponsoring in geld wordt gereserveerd om activiteiten zoals o.a. Sinterklaas feest, kerstactiviteiten, Pasen en noodoproepen van te bekostigen.  Ook dingen waarvan we niet of niet voldoende aan goederendonatie hebben ontvangen worden hiervan betaald. Wegens  hygiëne wordt hier ook ondergoed van aangeschaft.

Goederen, die als donatie binnenkomen zullen zo zorgvuldig mogelijk worden uitgezocht en opgeslagen tot dit geplaatst wordt.  Bij noodoproepen zijn wij dan in staat om hierin, zolang de voorraad strekt, te kunnen voorzien.  Kapotte en vieze kleding zal worden afgevoerd evenals kapot en incompleet speelgoed en overige goederen.

 

Wijze van werving van inkomsten

Wij willen gericht bij bedrijven aan kloppen voor donaties en/of sponsoring zodat er de juiste hulp op het juiste moment geboden kan worden. Tevens trachten wij voor het organiseren van activiteiten passende sponsoren te vinden. In de loop van de tijd willen wij het aanbod van activiteiten uit gaan breiden.

 

Onkosten

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel  recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.